top of page

Om Verdifestivalen

_24A5453.jpg

Sammen for et inkluderende samfunn hvor annerledeshet er herlig, absolutt menneskeverd er en visjon, likeverd en selvfølge og relasjoner er bærende.

Verdifestivalen har som formål å skape et varmere samfunn, bidra til inkludering av alle mennesker, skape et godt fellesskap og bidra til at folk opplever å høre til. Verdifestivalen søker å forebygge utenforskap, redusere fordommer, rasisme, og diskriminering. Vi ønsker å skape gode relasjoner i det frivillige arbeidet, og på selve arrangementene. Trygghet og tillit mellom mennesker er i fokus. Vi vil jobbe for økt forståelse og aksept for annerledeshet, og for økt selvaktelse hos den enkelte. Verdifestivalen ønsker å bidra til at alle blir anerkjent for den de er. 

  

Verdifestivalen er basert på FN`s bærekraftmål nr 3 som handler om livskvalitet og helse.  Vi tror at det å være en del av noe, å være inkludert, å skape noe sammen med andre, å bli anerkjent, å oppleve likeverdighet med andre, øker livskvaliteten vår og bedrer helsen vår. Verdifestivalen legger også Verdenserklæringen for menneskerettigheter artikkel 27 til grunn for vårt arbeide: «Enhver har rett til å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og få del i den vitenskapelige fremgang og dens goder».   

 

I tillegg legger vi til grunn Moss kommunes visjon «Mangfoldige Moss – , skapende, varmere og grønnere». En visjon som skal skape felles mening og retning. Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet skal bidra til like muligheter og deltagelse for alle, samt endring av årsaker til utenforskap. 

  

 

Vi ønsker alle varmt velkommen til Verdifestivalen! 

Møt vårt prosjektgruppen

Samarbeidspartnere

sparebank1_logo_fremhevet.jpg
moss-kommune-logo.jpg
Logo MIS.png
unnamed.png
last ned.png
christeyns-logo-vector.png
249014459_293807336078114_6717162049926024388_n.png
cropped-Ringstad_logo_RGB_xlarge.png
Logo_RGB.png
logo.png
Privatmeglern.png
Rema_1000_logo.svg.png
sp1.png
André-Van-Ingelgem_black_high-res.png
bottom of page